x Få tips en gång i veckan om de mest delade programmen på Sveriges Radio. 
Hej! Den här sajten gör det enklare att hitta riktigt bra radioprogram från Sveriges Radio. Sajten visar vilka program som fått flest delningar på Facebook. Bra program delas mer, helt enkelt!
Alla programBarn 9 - 13 årMánáidrádio › Hjalmar jïh juhtemem, njealjeden boelhke: Vöönhtsetjoevkem
Detta klipp har 0 delningar →
  Dela på Facebook
Hjalmar Nils-Ante jïh Nils-Heaika ovluhpehts dajvese haevtien lïhke dåeriedi. Dah edtjin gaahtjedh, gie meehti lïhkemes haavtan vaedtsedh. Hjalmar dan aerkies sjïdti, ahte eelki tjearodh.
Kommentera programmet:

Fler program:

Program: Mánáidrádio
862 delningar på Facebook
Sändes för 577 dagar sedan
Längd: 574
Program: Mánáidrádio
862 delningar på Facebook
Sändes för 591 dagar sedan
Längd: 667
Program: Mánáidrádio
862 delningar på Facebook
Sändes för 619 dagar sedan
Längd: 564
Program: Mánáidrádio
818 delningar på Facebook
Sändes för 913 dagar sedan
Längd: 537
Program: Mánáidrádio
618 delningar på Facebook
Sändes för 234 dagar sedan
Längd: 401
Program: Mánáidrádio
464 delningar på Facebook
Sändes för 451 dagar sedan
Längd: 332
Program: Sommarlov i Barnradion
12712 delningar på Facebook
Sändes för 1064 dagar sedan
Längd: 557
Program: Drama för unga
6566 delningar på Facebook
Sändes för 354 dagar sedan
Längd: 910
Program: Drama för unga
6565 delningar på Facebook
Sändes för 361 dagar sedan
Längd: 913