x Få tips en gång i veckan om de mest delade programmen på Sveriges Radio. 
Hej! Den här sajten gör det enklare att hitta riktigt bra radioprogram från Sveriges Radio. Sajten visar vilka program som fått flest delningar på Facebook. Bra program delas mer, helt enkelt!
Alla programBarn 9 - 13 årMánáidrádio › Hjalmar jïh juhtemem, njealjeden boelhke: Vöönhtsetjoevkem
Detta klipp har 0 delningar →
  Dela på Facebook
Hjalmar Nils-Ante jïh Nils-Heaika ovluhpehts dajvese haevtien lïhke dåeriedi. Dah edtjin gaahtjedh, gie meehti lïhkemes haavtan vaedtsedh. Hjalmar dan aerkies sjïdti, ahte eelki tjearodh.
Kommentera programmet:

Fler program:

Program: Mánáidrádio
861 delningar på Facebook
Sändes för 99 dagar sedan
Längd: 668
Program: Mánáidrádio
859 delningar på Facebook
Sändes för 120 dagar sedan
Längd: 667
Program: Mánáidrádio
859 delningar på Facebook
Sändes för 127 dagar sedan
Längd: 674
Program: Mánáidrádio
859 delningar på Facebook
Sändes för 148 dagar sedan
Längd: 564
Program: Mánáidrádio
819 delningar på Facebook
Sändes för 442 dagar sedan
Längd: 537
Program: Mánáidrádio
154 delningar på Facebook
Sändes för 435 dagar sedan
Längd: 491
Program: Sommarlov i Barnradion
12697 delningar på Facebook
Sändes för 593 dagar sedan
Längd: 557
Program: 1000 modiga frågor i Barnradion
3821 delningar på Facebook
Sändes för 532 dagar sedan
Längd:
Program: Nyheter i Barnradion
3605 delningar på Facebook
Sändes för 360 dagar sedan
Längd: 899