x Få tips en gång i veckan om de mest delade programmen på Sveriges Radio. 
Hej! Den här sajten gör det enklare att hitta riktigt bra radioprogram från Sveriges Radio. Sajten visar vilka program som fått flest delningar på Facebook. Bra program delas mer, helt enkelt!
Alla programBarn 9 - 13 årMánáidrádio › Hjalmar jïh juhtemem, gåalmeden boelhke: Juelkietjengkeregaamegh jïh kroepth
Detta klipp har 797 delningar →
  Dela på Facebook
Tjidtjie ussjedamme ahte Hjalmar edtja jåerhkedh juelkietjengkerem tjïektjedh daelie gosse Gironisnie årroeminie, bene Hjalmar akte tjeakoesvoete guadta. Ij naan væjkele tjïektjedh daelie
Kommentera programmet:

Fler program:

Program: Mánáidrádio
797 delningar på Facebook
Sändes för 22 dagar sedan
Längd: 668
Program: Mánáidrádio
797 delningar på Facebook
Sändes igår
Längd: 674
Program: Mánáidrádio
794 delningar på Facebook
Sändes igår
Längd: 667
Program: Mánáidrádio
154 delningar på Facebook
Sändes för 309 dagar sedan
Längd: 491
Program: Mánáidrádio
154 delningar på Facebook
Sändes för 316 dagar sedan
Längd: 537
Program: Mánáidrádio
61 delningar på Facebook
Sändes för 239 dagar sedan
Längd: 315
Program: Sommarlov i Barnradion
12684 delningar på Facebook
Sändes för 467 dagar sedan
Längd: 557
Program: Taikalipas - satuja ja tarinoita lapsille
6575 delningar på Facebook
Sändes för 329 dagar sedan
Längd: 445
Program: Nyheter i Barnradion
3605 delningar på Facebook
Sändes för 234 dagar sedan
Längd: 899