x Få tips en gång i veckan om de mest delade programmen på Sveriges Radio. 
Hej! Den här sajten gör det enklare att hitta riktigt bra radioprogram från Sveriges Radio. Sajten visar vilka program som fått flest delningar på Facebook. Bra program delas mer, helt enkelt!
Alla programBarn 9 - 13 årMánáidrádio › Elsa i Saajve-gånkan rïjhkesne, mubpien bielie: Prieviem
Detta klipp har 0 delningar →
  Dela på Facebook
Elsa sov aehtjie jïh onnevïelle batnan onne jaevresne holkesamme. Jis edtja dah guaktah bååstede Saajvegånkeste åadtjodh, dle tjuara barkoem darjodh. Prievie akte gånkese tjaeledh.
Kommentera programmet:

Fler program:

Program: Mánáidrádio
862 delningar på Facebook
Sändes för 164 dagar sedan
Längd: 574
Program: Mánáidrádio
862 delningar på Facebook
Sändes för 185 dagar sedan
Längd: 674
Program: Mánáidrádio
819 delningar på Facebook
Sändes för 500 dagar sedan
Längd: 537
Program: Mánáidrádio
455 delningar på Facebook
Sändes för 38 dagar sedan
Längd: 332
Program: Mánáidrádio
225 delningar på Facebook
Sändes för 493 dagar sedan
Längd: 491
Program: Mánáidrádio
145 delningar på Facebook
Sändes för 157 dagar sedan
Längd: 668
Program: Sommarlov i Barnradion
12705 delningar på Facebook
Sändes för 651 dagar sedan
Längd: 557
Program: 1000 modiga frågor i Barnradion
6581 delningar på Facebook
Sändes för 513 dagar sedan
Längd:
Program: 1000 modiga frågor i Barnradion
6123 delningar på Facebook
Sändes för 326 dagar sedan
Längd: 980