x Få tips en gång i veckan om de mest delade programmen på Sveriges Radio. 
Hej! Den här sajten gör det enklare att hitta riktigt bra radioprogram från Sveriges Radio. Sajten visar vilka program som fått flest delningar på Facebook. Bra program delas mer, helt enkelt!
Alla programBarn 9 - 13 årMánáidrádio › Elsa i Saajve-gånkan rïjhkesne, mubpien bielie: Prieviem
Detta klipp har 0 delningar →
  Dela på Facebook
Elsa sov aehtjie jïh onnevïelle batnan onne jaevresne holkesamme. Jis edtja dah guaktah bååstede Saajvegånkeste åadtjodh, dle tjuara barkoem darjodh. Prievie akte gånkese tjaeledh.
Kommentera programmet:

Fler program:

Program: Mánáidrádio
818 delningar på Facebook
Sändes för 337 dagar sedan
Längd: 537
Program: Mánáidrádio
806 delningar på Facebook
Sändes för 337 dagar sedan
Längd: 668
Program: Mánáidrádio
806 delningar på Facebook
Sändes för 22 dagar sedan
Längd: 674
Program: Mánáidrádio
154 delningar på Facebook
Sändes för 330 dagar sedan
Längd: 491
Program: Mánáidrádio
143 delningar på Facebook
Sändes igår
Längd: 574
Program: Mánáidrádio
142 delningar på Facebook
Sändes för 8 dagar sedan
Längd: 734
Program: Nyheter i Barnradion
3605 delningar på Facebook
Sändes för 255 dagar sedan
Längd: 899
Program: 1000 modiga frågor i Barnradion
2553 delningar på Facebook
Sändes för 569 dagar sedan
Längd: 512
Program: Sommarlov i Barnradion
2433 delningar på Facebook
Sändes för 532 dagar sedan
Längd: 559