x Få tips en gång i veckan om de mest delade programmen på Sveriges Radio. 
Hej! Den här sajten gör det enklare att hitta riktigt bra radioprogram från Sveriges Radio. Sajten visar vilka program som fått flest delningar på Facebook. Bra program delas mer, helt enkelt!
Alla programBarn 9 - 13 årMánáidrádio › Elsa i Saajve-gånkan rïjhkesne, voestes bielie: tjaetsien nuelesne
Detta klipp har 65 delningar →
  Dela på Facebook
Elsa sov aehtjie jïh onnevïelle dåerede ihke gööledh. Aeredsbiejjiem onne jaevrien nelnie guaka jïh Elsa muerjieh tjöönghkeminie. Dle stoerre tjeejskedimmie gåvla. Viehkehth! Manne dabranamme, Mattias gylje...
Kommentera programmet:

Fler program:

Program: Mánáidrádio
819 delningar på Facebook
Sändes för 399 dagar sedan
Längd: 491
Program: Mánáidrádio
806 delningar på Facebook
Sändes för 70 dagar sedan
Längd: 574
Program: Mánáidrádio
806 delningar på Facebook
Sändes för 84 dagar sedan
Längd: 667
Program: Mánáidrádio
154 delningar på Facebook
Sändes för 406 dagar sedan
Längd: 537
Program: Mánáidrádio
145 delningar på Facebook
Sändes för 77 dagar sedan
Längd: 734
Program: Mánáidrádio
145 delningar på Facebook
Sändes för 91 dagar sedan
Längd: 674
Program: Nyheter i Barnradion
3605 delningar på Facebook
Sändes för 324 dagar sedan
Längd: 899
Program: 1000 modiga frågor i Barnradion
2553 delningar på Facebook
Sändes för 638 dagar sedan
Längd: 512
Program: Drama för unga
2483 delningar på Facebook
Sändes för 484 dagar sedan
Längd: 901