x Få tips en gång i veckan om de mest delade programmen på Sveriges Radio. 
Hej! Den här sajten gör det enklare att hitta riktigt bra radioprogram från Sveriges Radio. Sajten visar vilka program som fått flest delningar på Facebook. Bra program delas mer, helt enkelt!
Alla programBarn 3 - 8 årMánáidrádio › Elsa i Saajve-gånkan rïjhkesne, gåalmeden bielie: Ektesne vihth
Detta klipp har 14 delningar →
  Dela på Facebook
Saajve-gånkam Elsan prievie lyjhki. Daelie dïhte edtja åadtjodh sov aehtjie jïh onnevïelle Mattias vihth råakedh. Aehtjie! Gylje.
Kommentera programmet:

Fler program:

Program: Mánáidrádio
859 delningar på Facebook
Sändes för 93 dagar sedan
Längd: 668
Program: Mánáidrádio
859 delningar på Facebook
Sändes för 114 dagar sedan
Längd: 667
Program: Mánáidrádio
859 delningar på Facebook
Sändes för 121 dagar sedan
Längd: 674
Program: Mánáidrádio
859 delningar på Facebook
Sändes för 142 dagar sedan
Längd: 564
Program: Mánáidrádio
819 delningar på Facebook
Sändes för 436 dagar sedan
Längd: 537
Program: Mánáidrádio
154 delningar på Facebook
Sändes för 429 dagar sedan
Längd: 491
Program: Barnmorgon med Jonas
11717 delningar på Facebook
Sändes för 20 dagar sedan
Längd:
Program: Lastenohjelma Roketti
5190 delningar på Facebook
Sändes för 85 dagar sedan
280 dagar kvar.
Längd:
Program: Radioapans fågelsånger
4563 delningar på Facebook
Sändes för 2277 dagar sedan
Längd: